Deň vojnových veteránov 2018
den_makov_2_2018V pondelok 12.11.2018 sa v našej obci už po niekoľkíkrát konala pietna akcia k ucteniu si Dňa vojnových veteránov. Keďže tento významý deň venovaný obetiam vojen sa pripomína 11.11. o 11. hod. 11. minúte a tohto roku to bola nedeľa, posunuli sme akciu na pondelok, pričom jedenásta hodina zostala. Účastníci sa zišli u pomníka padlých pri kostole v Močidľanoch, ktorý nechali vystavať predkovia na uctenie si pamiatky padlým v I. svetovej vojne. Okrem položenia kytice, v ktorej nesmeli chýbať červené maky, ako typický symbol tohto sviatku, boli zapálené sviece a taktiež deti z materskej školy ozdobili kyticei vlastnoručne vyrobenými červenými makmi. Spomienkovú slávnosť začala príhovorom starostka obce. Okrem toho, že v príhovore spomenula, že tohto roku je tomu presne 100 rokov, čo skončila podpísaným prímeria vo francúzkom Compieégne I. svetová vojna, takisto je tomu 100 rokov, čo vnikol spoločný štát Čechov a Slovákov. Túto významnú udalosť sme si pripomenuli pred pár dňami. Paradoxne vojnový konflikt, ktorý začal v roku 1914 nakoniec viedol k vzniku ČSR. Práve odvaha a statočnosť 60-tich tisícov legionárov, ktorí bojovali na strane víťazných mocností v I. svetovej vojne, bola nakoniec "odmenená" v podobe prvého spoločného štátu so susedným českým národom. Po príhovore starostky prečítali Alexander a Maximilián Dohnálkových všetky mená padlých z obce Popudinské Močidľany, a to v oboch svetových vojnách, spolu s uvedením veku, v ktorom položili v nezmyselnej vojne svoj život. Bolo to viac ako symbolické, aby si deti viac uvedomili dôležitosť pripomínania si tohto dňa a už nikdy sa viac nič podobné vo svete neudialo. Poetickú bodku celej slávnosti dala p. Anastázia Caletková prečítaním básne s vojnovou tematikou. Prítomní si padlých uctili modlitbou a minútkou ticha. Na záver sa rozozvučali zvony močidlianskeho kostola, rovnako ako zvony v minulosti oznamovali koniec vojny a nastolenie vytúženého mieru. Keďže pri kostole v Popudnách je umiestnená pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny, bola taktiež položená kytica kvetov s červenými makmi aj na tomto mieste. Pietnej akcie sa zúčastnili najmä členovia MO Jednoty dôchodcov a deti zo základnej a materskej školy, čo dodalo počtom zúčastnených celej slávnosti dôstojný charakter. (viac vo fotogalérii)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!