Oslava mesiaca úcty k starším
IMG_20181014_145635Nedeľa 14. 10. 2018 patrila v našej obci úcte k starším, teda oslave ich sviatku, ktorému je celý mesiac október venovaný. Ako tradične vystúpili v úvode programu deti z našej základnej školy a školského klubu detí s veľmi pestrým a najmä náročným programom, na ktorý sa deti od začiatku školského roku poctivo pripravovali. Následne v programe pokračovala malá dychová hudba zo susednej Moravy s názvom Cyrilka, ktorá pobavila známymi piesňami a tiež zábavným hovoreným slovom. Vystúpenie Cyrilky bolo naozaj na úrovni a rozhodne nesklamala naše očakávania. Posledné roky sa obec snaží túto oslavu napodobniť tanečnej zábave, preto vždy v sále vytvoríme tanečný parket a okrem bežného občerstvenia sa na stoloch objavujú džbániky s vínkom, pagáčiky a neodmysliteľné trdelníky. Organizačný tím sa snaží o to, aby naši seniori mohli oslavovať a týmto takisto chceme vyjadriť vďaku za ich doterajšiu práce pre nás, pre obec, pre spoločnosť. Bohužiaľ však všetka snaha detí, organizátorov a najmä nemalé financie na zabezpečenie takéhoto podujatia, nie sú patrične ocenené. Veľkým sklamaním všetkých, ktorí sa na oslavách podieľali bola skutočne malá účasť našich seniorov. Pátrať po príčine nezáujmu z ich strany je teraz už asi zbytočné. Skôr je to podnet na zamyslenie sa a do budúcnosti oslavy pripravovať pre tých, ktorí o to naozaj stoja. Napríklad zaslaním konkrétnych pozvánok a vyžiadanie si potvrdenia účasti tej konkrétnej osoby, ktorej je pozvánka zaslaná. Tak by sme iste predošli veľkým rozielom medzi objednaným a skonzumovaným občerstvením. Organizovaných seniorov v obci je vyše 100. Na počet 100 osôb sa oslava pripravuje, aby bol uhostený každý oslávenec, ktorý sa rozhodne prísť. Lenže, keď príde sotva polovica......ekonomika nepustí a je zjavné, že sa dostávame do červených čísiel. Ale ako povedala starostka v príhovore, človek sa učí po celý život a najlepšími učiteľmi sú jeho blízki, rodina, starí rodičia. Ako vidno, organizovanie tohto sviatku je toho viac ako dôkazom. Ale nemôžeme byť len kritickí. Tí, ktorí naše pozvanie prijali a prišli určite neoľutovali. Veď dôkazom toho bola aj roztancovaná sála, či pospevovanie si piesní, ktoré všetci dobre poznali. Poďakovanie za seniorov na záver vyslovila predsedníčka MO Jednoty dôchodcov p. Anastázia Caletková, čo všetkých organizátorov a muzikantov potešilo. Aj z tohto miesta ešte raz poprajme našim starším obyvateľom, teda aj tým, ktorí neprišli spoločne oslavovať,  najmä pevné zdravie, životný optimizmus a silu do ďalších rokov ich života. Dovidenia o rok...aj keď s malými organizačnými zmenami.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!