Sadenie pamätnej lipy
lipa_5Dňa 11.10.2018 aj naša obec oslávila blížiaci sa významný deň Čechov a Slovákov, ktorým je 28. október. Práve tento deň oslávia oba bratské národy 100. rokov od vzniku Československa. My sme teda oslavovali tak trocha v predstihu a to zasadením pamätnej lipy, teda stromu, ktorý je symbolom slovanských národov. Lipu nám podaroval pán místostarosta družobnej moravskej obce PhDr. Radim Šťastný. Okrem pána místostarostu sme mali česť privítať ďalších významných hostí. Z Veľvyslanectva ČR v Bratislave pána zástupcu Chargé d´Affaires Mgr. Vladimíra Šála, pani senátorku a starostku obce Ratíškovice Ing. Bc. Annu Hubáčkovú, zástupcov cirkví z oboch brehov rieky Morava, pána farára z Ratíškovic Jiřího Čekala a nášho duchovného otca Pátera Matúša, predstaviteľov obcí a miest okresu Skalica a mnohých občanov obce. Úvod slávnosti patril československej hymne, ktorú zaspieval mužský spevácky zbor zo susednej Prietržky. Po príhovoroch hostí bola starostkami oboch družobných obcí zasadená pamätná lipa k ucteniu si nielen priateľstva medzi Ratíškovicami a Popudinskými Močidľanami, ale aj vo svete ojedinelého priateľstva medzi dvomi národmi Čechov a Slovákov. Následne bol riadietľke materskej školy odovzdaný patronátny list, ktorým deti zo škôlky dostali do rúk starostlivosť o tento strom. Čerstvo zasadená lipa bola na záver požehnaná oboma kňazmi. V samom závere vystúpili dve malé speváčky Renátka Kutalová a Monika Sivoňová, ktoré spoločne zaspievali "Ach, synku, synku", obľúbenú pieseň prvého československého prezidenta T.G. Masaryka. Oslava následne pokračovala v priestoroch kultúrneho domu čašou vínka, na ktorú boli všetci prítomní pozvaní. Veríme, že táto česká lipa pevne zapustí svoje korene do slovenskej zeme.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!