Začal nový školský rok 2018/2019
skola4Pondelok 3. septembra 2018 sa začal nový školský rok 2018/2019 aj v našej základnej škole. Úplne prvým dňom v škole bol tento deň pre päť malých prváčikov, ktorých srdečne v škole privítala pani riaditeľka Mgr. Jana Šteflíková a následne aj starostka obce Mgr. Dana Žúrková, samozrejme spolu s ich spolužiakmi zo zvyšných troch ročníkov našej školy a rodičmi, ktorí deti do školy sprevádzali. V úvodných slovách riaditeľky školy i starostky odzneli povzbudzujúce slová smerované žiakom aj rodičom. Riaditeľka školy sa pochválila úspechmi našej základnej školy, ktoré boli dosahované v posledných rokoch v rôznych vedomostných, či športových súťažiach okresov Skalica a Senica. To je dôkazom o tom, že naše deti sú napriek malotriednemu spôsobu vyučovania veľmi šikovné a bystré a vyučovanie dvoch ročníkov v jednej triede nie je vôbec prekážkou, ba práve naopak. Deti sú viac vedené k samostatnosti a zodpovednosti. Starostka poďakovala najmä rodičom, že ponechali deti v našej škole a tým je možné školu ekonomicky udržať a nemusíme tak nasledovať mnohé iné obce, ktoré museli školy z nedostatku žiakov zatvoriť. V tomto školskom roku teda bude našu základnú školu navštevovať dovedna 24 detí, tak im prajeme naozaj veľa úspechov počas celých dlhých desiatich mesiacov, ktoré ich v škole čakajú.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!