XV. ročník Nočnej hasičskej súťaže
sa_-_fotka_z_dronu

XV. Ročník nočnej pohárovej hasičskej súťaže v Popudinských Močidľanoch sa konal už tradične počas letných prázdnin. V sobotu 28. júla sa na miestnom ihrisku v Popudinských Močidľanoch zišlo  18 družstiev DHZ – z toho 11 mužských a 7 ženských. Súťažilo sa podľa platného súťažného poriadku DPO SR s výnimkou pretlakového ventila v disciplíne požiarny útok s vodou na 5 litrové nástrekové terče. Čas jednotlivých útokov merala časomiera DHZ Skalica, veliteľ súťaže bol Michal Horváth, súťaž bola dozorovaná rozhodcami: hlavný rozhodca Jozef Olejník, štartér Marián Čech  a terčový Erik Škrovánek. Súťažilo sa na dva pokusy, z ktorých sa počítal lepší čas. Súťaž bola zahájená slávnostným nástupom všetkých zúčastnených družstiev o 22.00 hodine. Úvodného privítania družstiev a zahájenia súťaže sa ujala starostka obce Mgr. Dana Žúrková. Pre víťazné družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v kategóriách muži a ženy boli pripravené športové poháre a zároveň každý člen víťazného družstva  obdržal medailu. Od roku 2016 sa na nočnej hasičskej súťaži odovzdávajú aj putovné poháre pre družstvá mužov a žien, ktoré sa umiestnili na prvom mieste. V tomto roku obhájili prvenstvo muži z DHZ Brodské s časom 19,70 sekúnd, na druhom mieste skončili muži DHZ Prievaly - A. s časom 19,86 sekúnd a tretie miesto získali muži z DHZ Letničie s časom 21,53 sekúnd. V ženskej kategórii si prvé miesto vysúťažili a putovný pohár odviezli ženy z DHZ Gbely s časom 24,72 sekúnd, druhé miesto získali ženy z DHZ Chropov s časom 27,86 sekúnd a na treťom mieste sa umiestnili ženy z DHZ Letničie s časom 28,57 sekúnd. Súťaž sa skončila  tri hodiny po polnoci slávnostným odovzdaním víťazných trofejí, ktoré si z rúk predsedu DHZ Pop. Močidľany Vladimíra Smaženku prevzali zástupcovia jednotlivých víťazných družstiev. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov nasledovala diskotéka až do skorých ranných hodín a o hudobnú produkciu sa starali DJ Vaca a DJ Marsy. Počas súťaže bolo zabezpečené občerstvenie čapované alko a nealko, cigánska pečienka a údené cigáro. Veľkú vďaku si zaslúžia všetci, ktorí sa podielali na prípravách a organizácii súťaže a hlavne všetci členovia miestneho DHZ Popudinské Močidľany. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastnením družstvám ďakujeme. Poďakovanie patrí aj  fanúšikom a divákom za výbornú atmosféru a podporu, tešíme sa na Vás o rok.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!