Uctenie si pamiatky politických väzňov
20180613_150536_020V stredu 13. júna 2018 navštívili našu obec členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska. Jednalo sa o skupinu cca 30 členov konfederácie z celého Slovenska, ktorí sa v susednej obci Dubovce zúčastnili sv. omše venovenej pamiatke na ich perzekvovaného rodáka Janka Havlíka, pri príležitosti jeho nedožitých 90-tich narodenín a vrcholiaceho procesu jeho blahorečenia. Cestou z Duboviec sa politickí väzni, alebo ich potomkovia, ktorí tvoria členskú základňu Konfederácie politických väzňov Slovenska, zastavili pri pamätnej tabuli inštalovanej v našej obci na dome č. 199 v časti obce Popudiny. Tabuľa je venovaná pamiatke všetkým obetiam a politickým väzňom komunizmu. Členovia položili k tabuli kyticu kvetov, venovali tichú spomienku všetkým neprávom utiskovaným ľuďom bývalého režimu a na záver pietnej spomienky spoločne zaspievali pieseň "Kto za pravdu horí". Po skončení tejto malej spomienkovej sa všetci zúčastnení presunuli do nášho kultúrneho domu, kde boli privítaní starostkou obce Mgr. Danou Žúrkovou, p. Bernardínou Sprušanskou a p. Máriou Olejníkovou ako domácimi hostiteľkami. Členovia konfederácie sa živo zaujímali o našu obce, jej históriu i vízie do budúcnosti. Pani Sprušanská v krátkosti oboznámila prítomných s históriou politických väzňov v našej obci a o myšlienke osadenia pamätnej tabule práve u nás a práve na tom mieste, kde tabuľa od roku 2017 visí. Sme jedna z mála obcí na Slovensku, ktorá realizovala myšlienku zosnulého kňaza Antona Srholca, na inštaláciu pamätných tabulí v obciach a mestách Slovenska, kde žili občania, ktorí boli v minulosti väznení a obmedzovaní na svojich právach, či dokonca prišli o život len preto, že nesúhlasili s politikou komunizmu. Ako povedala starostka obce, sme na ištalovanie tabule patrične hrdí a dúfame, že už v tomto roku obec získa financie z fondov EÚ na obnovu domu č. 199, kde by malo vzniknúť komunitné centrum pre všetkých občanov a pamätná izba pripomínajúca históriu obce. Minulosť si treba pripomínať, a to aj takýmito malými pietnými akciami, lebo už dnes, za života pamätníkov oných čias, sa vyslovujú polopravdy a klamstvá a často aj z úst vysokých politických predstaviteľov nášho štátu. Čo bude potom, keď pamätníci zomrú?....to už záleží len na nás.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!