73. výročie oslobodenia obce
IMG_20180410_125622Na nedeľu 8. apríla 2018 pripadlo 73. výročie od oslobodenia obce Červenou armádou, čím vlastne v našej obci skončila II. svetová vojna. Z roka na rok odchádzajú z našich radov pamätníci oných čias, a preto je dôležité si tento významný deň pripomínať a uchovávať aj pre budúce generácie. Z dobových záznamov sa dozvedáme:..."Nemci sa 5. apríla 1945 zakopali na južnej vyvýšenine popudinského chotára a v smere od Unína očakávali postup sovietskej armády. V noci z 8. na 9. apríla 1945 sa bez väčšieho boja stiahli, lebo od chrbta, cez Viešťanské vinohrady prenikli prvé hliadky Červenej armády. Ráno o 6. hodine sa objavili prví sovietski vojaci v obci. V nasledujúcich dňoch 10. a 11. apríla sovieti už z obsadených Popudín zvádzali ťažké mínometné boje, pri ktorých zahynuli i dvaja miestni občania po zásahu črepinami z granátu. Jednalo sa o Jána Caletku a Floriána Caletku. Pri bojoch v popudinskom chotári zahynulo 6 Rusov a 5 Nemcov. Vojaci boli pochovaní na rôznych miestach a v roku 1946 boli exhumovaní a prevezení do Bratislavy a Hodonína." Aj keď sa bojovalo ešte pár dní, či pár hodín po 8. apríli 1945, za koniec II. svetovej vojny v obci Popudinské Močidľany bol označený deň 8. apríl. Česť pamiatke všetkých obetí tejto vojny! Spomíname a nezabúdame!
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!