4. ročník Turnaja Petra Rybeckého
IMG_20180317_110537Sobota 17.3.2018 patrila našim "Starým pánom", presnejšie turnaju v sálovom futbale, ktorý nesie názov po zosnulom Petrovi Rybeckom. Tohto roku sa konal jeho 4. ročník, avšak "Starí páni" z Popudinských Močidlian a ich kamaráti z oboch brehov rieky Moravy sa takto stretávajú už roky. Po predčasnej smrti ich kamaráta Petra Rybeckého turnaj nesie jeho meno. Práve preto, že účastníkmi turanja sú aj mužstvá z neďalekej Moravy, tento turnaj sa hrdí prívlastkom "medzinárodný". Obec Popudinské Močidľany bohužiaľ nedisponuje športovou halou, a preto sa futbalové zápolenie, ako každoročne, konalo v telocvični ZŠ v Holíči. Okrem organizačného domáceho mužstva Popudinských Močidlian sa turnaja zúčastnili aj tímy z Holíča, Prietržky, Cerovej a ako už bolo spemenuté zo zahraničia to boli mužstvá Moravskej Novej Vsi a Mutěníc. Úvodný ceremoniál športového stretnutia otvoril Ing. Jozef Mikuš, ktorý všetkých privítal a spomenul najmä na zosnulého kamaráta, na ktorého počesť sa turanj uskutočňuje. Následne predal slovo manželke po Petrovi Rybeckom, ktorá skromne poznamenala, že si ctí kamarátov svojho zosnulého muža, ktorí takouto formou každoročne na manžela spomínajú a vyjadrila presvedčenie, že učite ich niekde zdiaľav onoho sveta pozoruje. Po tomto dojímavom prejave si slovo vzal syna Petra Rybeckého Andrej, ktorý poďakoval v mene otca a zaželal zúčastnením pekné športové zápolenie. V závere sa ujala slova starostka obce, ktorá prítomných privítala a zaželala turnaju ešte veľa úspešných sezón a možno aj jeho prenesenie do exteriéru, v prípade, že sa obci podarí v tomto, či nasledujúcom roku vybudovať multifunkčné ihrisko na futbalovom štadióne v Popudinských Močidľanoch. Na záver si všetci prítomní uctili pamiatku Petra Rybeckého minútou ticha. Následne turnaj pokračoval futablovým zápolením, z ktorého víťazne vzišlo mužstvo Holíča, na druhom mieste sa umiestnili starí páni z Prietržky a bronzová priečka patrí domácim pánom z Popudinkých Močidlian. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s tanečnou zábavou sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome. Tak, o rok pri 5. ročníku dovidenia.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!