Deň vojnových veteránov 2017
20171113_111540V pondelok 13.11.2017 sa už po niekoľkýkrát zišli občania a deti našej obce pri pomníku venovaný obetiam I. sv. vojny, ktorý dali postaviť naši predkovia na večnú pamiatku tých, ktorí v tomto vojnovom konflikte obetovali to najcennejšie - život sám. A prečo sa táto pietna akcia konala? Jedenásty november, je medzinárodným dňom vojnových veteránov, alebo ako ho familiárne v mnohých krajinách nazývajú – dňom červených makov. Presne o 11-tej hodine, dňa 11.11.1918, v železničnom vagóne vo francúzskom Compiégne prišlo k podpisu prímeria a v 11. minúte zaznela posledná salva, čím sa ukončila prvá svetová vojna. Vzápätí bol tento deň vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Každý rok 11.11. sa rozozvučí nad mestom Rovereto Zvon mieru vyrobený zo zbraní a munície, ktoré zostali na bojisku v okolitých horách. A stáva sa už tradíciou, že i zvony v našej obci, tak ako mnoho zvonov na celom svete, sa práve v tento okamžik rozoznejú. Pretože 11.11.2017 bol dňom pracovného pokoja, spomienková akcia sa konala prvý pracovný deň po tomto dátume, a tak už zvony zneli len pomyslne, v našich dušiach. Pietnu spomienku sme venovali obetiam oboch svetových vojen, a to položením kvetov a zapálením sviec. Po slávnostnom príhovore starostky obce vystúpila aj p. Anastázia Caletková s vlastnou básňou venovanou obetiam vojen v našej obci. Následne sa prítomní pomodlili a pietu vzdali minútou ticha. V rámci spomienky boli prečítané mená všetkých padlých v oboch svetových vojnách v Močidľanoch i Popudinách, aj s ich vekom, v ktorom odišli z tohto sveta.

Deň vojnových veteránov (báseň p. Anastázie Caletkovej)

Úctu sme Vám prišli vzdať
červenými makmi poďakovať.
Vieme, že symbol krvi je tento kvet,
symbolom nového života pre celý svet.

Namiesto obilia červené maky sa vlnili
a na bojisku s krvou vojakov sa spojili.
Vďaka všetkým, čo v boji za nás padli,
svoje mladé životy ste za vlasť obetovali.

Popuďania a Močidľanci v radoch Rakúsko-uhorskej armády bojovali,
ku svojim rodinám sa už nikdy nevrátili.
11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva,
podpisom prímeria sa skončila Prvá svetová vojna.

Preto v tento deň sa hlboko skláňame
a červenými makmi úctu Vám vzdávame.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!