Oslava mesiaca úcty k starším
ucta_2017Krásne slnečné nedeľné popoludnie dňa 15.10.2017 patrilo v našej obci seniorom. Práve v tento deň sa v kultúrnom dome konala oslava mesiaca úcty k starším, ktorým mesiac október už roky je. Táto oslava bola pre našu obec tak trocha viac slávnostnejšia ako po iné roky. Ako vždy potešili svoje babky a dedkov programom deti z našej základnej školy, ale tohto roku prišla zaželať seniorom dychová hudba Záhorienka zo Stupavy, a to aj s nevšedným hudobným darčekom. Týmto darčekom je nová pieseň - polka o Popudinských Močidľanoch s názvom "Láska neni o bohatstvje". Podľa reakcií zúčastnených sa táto pieseň zapáčila a už teraz všetci netrpezlivo očakávame vydanie tejto skladby na chystanom CD nosiči dychovej hudby Záhorienka. Obec Popudinské Močidľany sa stáva jedným z hrdých sponzorov tohto CD. A o čom vlastne pieseň je? Klasický námet večnej rivality medzi Popudinami a Močidľanami a tentoraz odrážajúcej sa v láske dvoch mladých ľudí, veď posúďte sami:
.
Láska není o bohatstvje...
.

V Popudinách šuhaj švarný,

prevelikú starost má,

dlúho mu už spávat nedá,

pjekné dívča z Močidlan.

Chudobný je, gruntu nemá,

enem lásku v srdéčku,

nikdo neví, čí mu dajú,

tú bohatú cérečku...

 

Popudiny - Močidlany,

bývali  dvje dediny,

z jednej chlapec, z druhéj dívča,

lúbili sa bez viny.

Není hodno lásce bránit,

ked je čistá, úprimná,

tam kde sa dvá majú rádi,

tam aj ščastí prebývá...

 

Dívča z rodu sedláckého,

chlapec kozar chudobný,

rodičé chcú bohatého,

ona nechce chodit s ním.

Vyslechla si od rodičú,

aj nejednu nadávku,

a tak lásku schovávali,

pri Chvojnici u splávku...

 

Popudinské Močidlany,

sú dnes jedna dedina,

láska není o bohatstvje,

tá v srdéčkách začíná.

Darmo bylo lásce bránit,

aj tak sa už idú brat,

sobáš bude v Popudinách,

v Močidlanoch hostina...

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!