90 rokov DZH Popudinské Močidľany

hasii_1Rok 2017 je významným rokom pre Dobrovoľný hasičský zbor Popudinské Močidľany. V tomto roku totiž oslavuje náš DHZ svoje 90. narodeniny, resp. svoje oficiálne založenie vo vtedajších samostatných obciach Močidľany a Popudiny. A tak je dôvod si toto významné jubileum pripomenúť a samozrejme ho patrične osláviť. S  oslavami hasiči začali už v piatok večer  22. 09. 2017 kedy si uctili pamiatku svojich zomretých členov tým, že položili kvety na ich hroby na cintorínoch v  Popudinách a v Močidľanoch. Zároveň umiestnili veniec k soche sv. Floriána pri budove kostola v Popudinách. V sobotu ráno 23.09.2017 začali „veľké oslavy“ v miestnom kultúrnom dome.  Pozvaní hostia, ktorými boli  hasiči z družobnej obce Ratíškovice spolu s ratíškovským pán farárom Jiřím Čekalom, predsedovia a velitelia DHZ z nášho okrsku  (Chropov, Koválovec, Oreské, Lopašov,  Radošovce, Dubovce, Vieska), hasiči firmy Schaefller Skalica, poslanci zastupiteľstva a starostka obce, predstavitelia miestnych spoločenských organizácií a sponzorov, boli privítaní v predsálí kultúrneho domu, kde sa sformovali a pochodom za sprievodu muziky odišli do kostola v Močidľanoch na ďakovnú svätú omšu. Túto omšu celebrovali spoločne náš duchovný otec páter Matúš a ratíškovský pán farár Čekal. Následne sa hasiči a pozvaní hostia, opäť v sprievode pobrali naspäť do kultúrneho domu, kde už bol pripravený oficiálny program osláv. Prítomných, ku ktorým sa pripojil aj PhDr. Zdenko Čambal, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Holíč, úvodom privítal predseda DHZ Popudinské Močidľany p. Vladimír Smaženka a predal slovo veliteľovi nášho DHZ p. Michalovi Horváthovi. Ten vo svojom obsažnom príhovore zhrnul celú 90 ročnú históriu hasičstva v oboch častiach obce. V rámci programu boli dlhoročným členom zboru p. Pavlovi Trávničkovi a p. Jozefovi Procházkovi odovzdané ďakovné plakety za ich pomoc a podporu DHZ. Ďalšie ocenenia – medaily za príkladnú prácu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR si z rúk predsedu DPO SR Skalica p. Michala Lukáča prevzali ďalší naši hasiči: p. Dárius Baláž, p. Michal Horváth, p. Peter Mikula, p. Vladimír Smaženka, p. Miroslav Šedivý a p. Stanislav Tokoš. Poslednými ocenenými, ktorí získali ďakovné plakety, boli sponzori nášho DHZ a Obec Popudinské Močidľany, za ktorú prebrala ocenenie starostka obce Mgr. Dana Žúrková. V rámci jej krátkeho príhovoru odovzdala domácim hasičom pamätnú stuhu, ktorá bude odteraz krášliť hasičskú štandardu. Záver oficiálnej časti programu patril príhovoru PhDr. Zdenka Čambala, ktorý okrem ocenenia práce všetkých dobrovoľných hasičov odovzdal nášmu zboru ďakovnú listinu a pamätnú medailu od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD. Po formálnej časti pokračovali oslavy výročia slávnostným obedom, prehliadkou hasičskej techniky a najmä družným debatám jednotlivých členov zboru a pozvaných hostí. Každý účastník osláv si ako spomienku na tento deň odniesol sklenenú čašu s logom DHZ a pripomienkou slávnostného dňa 23.09.2017. Oslavy boli trošičku narušené nepriaznivým počasím, ktoré podstatne obmedzilo počet účastníkov v sprievode do a z kostola a obmedzilo výstavu hasičskej techniky v okolí budovy kultúrneho domu, ale v dôsledku sa dá konštatovať, že oslava výročia bola vydarenou akciou našich hasičov. Na záver treba aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s prípravou osláv, menovite Obci Popudinské Močidľany za poskytnuté financie, p. Márii Stehlíkovej za pomoc s výzdobou sály KD, p. kostolníčke Márii Juráčkovej, p. Hane Remenárovej a ostatným ženám za prípravu slávnostnej omše a výzdobu kostola v Močidľanoch, p. Mariánovi Sopúškovi za obnovu sochy sv. Floriána, Reštaurácii Impulz za prípravu občerstvenia a určite všetkým hasičom, ich rodinám i sympatizantom, ktorí sa aktívne zúčastnili nielen príprav oslavy, ale aj následnom upratovaní. Ďakujeme!

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!