Uctenie si Dňa vojnových veteránov
maky_2019_-_1V pondelok 11.11.2019 sa aj v našej obci, presne tak ako v mnohých obciach a mestách na celom svete, konala pietna spomienka na obete vojnových konfliktov v rámci Dňa vojnových veteránov. Tento deň, ktorým sa pred 101. rokom skončila 1. svetová vojna, symbolizujú červené kvety divých makov, ktoré majú pripomínať preliatu krv mŕtvych a ranených vojakov. A presne tak, ako v meste Rovereto, kde zvon vyrobený z munície a zbraní padlých vojakov v jeho okolí počas bojov 1. svetovej vojny, 11 minút po 11 hodine pripomína túto strašnú udalosť, aj náš zvon močiadlianskeho kostola pripomenul niekoľkominútovým zvonením vojnové udalosti a najmä padlých vojakov v nich. Iniciátorom tejto spomienkovej akcie je už niekoľkorokov miestna Jednota dôchodcov, pričom mnohí z jej členov sa tejto akcie každoročne účastnia spolu s deťmi z našej základnej a materskej školy. Práve pre deti je potrebné neustále pripomínať tieto udalosti, aby nasledujúce generácie nezabúdali na vojnové konflikty, ktorých hrozba nie je bohužiaľ ani v dnešnej dobe zažehnaná. Na úvod slávnosti vystúpila so svojou básňou "Červené maky" p. Anastázia Caletková, predsedníčka miestnej Jednoty dôchodcov. Potom si zobrala slovo starostka obce, ktorá prítomným pripomenula dôležitosť tohto dňa, a prečo práve 11. november je Dňom vojnových veteránov. Následne deti zo základnej školy, Richard Tyrschel a Nikola Furicová, prečítali mená padlých vojakov a vek, v ktorom prišli o život, a to v oboch svetových vojnách a oboch častí obce Popudinské Močidľany. Na záver si prítomní minútou ticha ucitili všetkých padlých vojakov a spoločne sa za nich pomodlili. Kytica a veniec rudých kvetov boli položené k pomníku padlých v 1. svetovej vojne v Močidľanoch a škôlkári rudými makmi dozdobili biele kytice. Po skončení pietnej spomienkovej akcie pri močidlianskom kostole bol položený veniec s červenými makmi aj na kríž pri kostole v Popudnách, kde sa nachádza pamätná tabuľa na obete 2. svetovej vojny.
 
Oslava mesiaca úcty k starším
cta_k_starmV nedeľu 13. októbra 2019 sa v kultúrnom dome konala oslava mesiaca úcty k starším, ktorým je mesiac október. Krásne počasie "babieho leta" sprevádzalo túto milú slávnosť, ktorej sa zúčastnilo väčšina seniorov, na osobné pozvanie starostky obce. V úvodnom slove starostka zaželala všetkým prítomným najmä veľa zdravia a ešte mnoho chvíľ strávených v kruhu svojich blízkych a rodiny. Samozrejme nezabudla poďakovať za doterajšiu prácu starších obyvateľov obce, ktorú vykonávali a naďalej vykonávajú nielen vo svoj prospech, ale aj pre celú spoločnosť či obec. V kultúrnom dome vystúpili deti z miestnej základnej školy a školského klubu detí a potom už oslava pokračovala hudobnými pozdravmi. Najvpr v podaní mužského speváckeho zboru z Prietržky a potom hudobnou skupinou 3B z Duboviec. Kapela prítomných aj trošku roztancovala, čo bol dôkaz toho, že aj seniori sa vedia baviť, pokiaľ im to zdravie dovoľuje. Súčasťou oslavy seniorského veku bolo aj odovzdanie veľkého perníkového srdca najstaršiemu členovi miestnej jednoty dôchodcov, ktorým je 93-ročný  p. Ernest Tokoš z Popudín. Členky výboru miestnej jednoty dôchodcov (na fotografii) odovzdali tento milý darček a svorne zablahoželali ich najstaršiemu členovi ešte veľa chvíľ strávených v tejto, čo do počtu najväčšej obecnej organizácii. Keďže mesiac október je len vo svojej polovici, máme ešte všetci dostatok času našim seniorom zablahoželať a najmä nezabudnúť na to, že aj my budeme raz starí a každá spomienka nás veľmi poteší.
 
Obecný hlásnik č. 3/2019
 
Gulášový kotlík 2019
gulas_2019Posledná prázdninová sobota 31.8.2019 bola nielen extrémne horúcou sobotou, ale v našej obci aj gulášom voňajúcou. Práve v tento deň sa na miestnom futbalovom ihrisku konal v poradí 5. ročník súťaže vo varení gulášu s názvom "Gulášový kotlík". Tohto roku sa prihlásilo 10 súťažných tímov. Zdolať úmornú horúčavu znásobenú niekoľkohodinovým pobytom pri horúcom kotlíku si naozaj vyžadovalo vypätie všetkých síl. Každý tím sa skutočne snažil o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu vybrať ten "naj" guláš. Bodové rozdiely medzi jednotlivými tímami boli skutočne zanedbateľné. Ako tretí najlepší guláš bol vyhodnotený ten, ktorý uvarilo zložené družstvo z Holíča a Popudinských Močidlian s názvom HOPO. Na druhom mieste skončil guláš tímu Obecného úradu Popudinské Močidľany. V úlohe hlavnej kuchárky sa prvý krát predstavila nová kuchárka našej školskej jedálne a ako vidno, detskí stravníci si zrejme budú v jedálni pochvaľovať, keďže majú takú šikovnú kuchárku. Víťazom tohto ročníka sa nakoniec stali kuchári zo susedného Holíča. Keďže do súťaže ich prihlásil Peter Olejník, nazval ich tím "Kamarát Henrich". Tohto pozvania nakoniec troška oľutoval, keďže sám súťažil v tíme "Security". Tento rok sme sa rozhodli aj pre udelenie ceny divákov, teda ceny o ktorej rozhodovali tí, ktorí prišli guláše ochutnať. Toto ocenenie získal tím "Kosova 1" a určite nielen preto, že mal na súťaži najväčší počet fanúšikov. Všetky guláše sa nakoniec veľmi rýchlo zjedli, keďže ihneď po súťaži sa na ihrisku konal majstrovský futbalový zápas s Radošovcami. Organizátori už teraz pozývajú všetkých na 6. ročník v roku 2020 a veria, že bude opäť taký veselý, plný zábavy, kamarátskych stretnutí a najmä vôní toho pravého gulášu. (viac vo fotogalérii)
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!