73. výročie oslobodenia obce
IMG_20180410_125622Na nedeľu 8. apríla 2018 pripadlo 73. výročie od oslobodenia obce Červenou armádou, čím vlastne v našej obci skončila II. svetová vojna. Z roka na rok odchádzajú z našich radov pamätníci oných čias, a preto je dôležité si tento významný deň pripomínať a uchovávať aj pre budúce generácie. Z dobových záznamov sa dozvedáme:..."Nemci sa 5. apríla 1945 zakopali na južnej vyvýšenine popudinského chotára a v smere od Unína očakávali postup sovietskej armády. V noci z 8. na 9. apríla 1945 sa bez väčšieho boja stiahli, lebo od chrbta, cez Viešťanské vinohrady prenikli prvé hliadky Červenej armády. Ráno o 6. hodine sa objavili prví sovietski vojaci v obci. V nasledujúcich dňoch 10. a 11. apríla sovieti už z obsadených Popudín zvádzali ťažké mínometné boje, pri ktorých zahynuli i dvaja miestni občania po zásahu črepinami z granátu. Jednalo sa o Jána Caletku a Floriána Caletku. Pri bojoch v popudinskom chotári zahynulo 6 Rusov a 5 Nemcov. Vojaci boli pochovaní na rôznych miestach a v roku 1946 boli exhumovaní a prevezení do Bratislavy a Hodonína." Aj keď sa bojovalo ešte pár dní, či pár hodín po 8. apríli 1945, za koniec II. svetovej vojny v obci Popudinské Močidľany bol označený deň 8. apríl. Česť pamiatke všetkých obetí tejto vojny! Spomíname a nezabúdame!
 
Sladká kvetná nedeľa
IMG_20180325_135409Kvetná nedeľa, 25.3. 2018 mala v našej obci, okrem príprav na Veľkú noc, aj svoju vôňu. Najmä vôňu vanilky, cukru, šľahačky a  ešte mnohých ďalších iných typických prísad, bez ktorých sa skvelý zákusok nezaobíde. Tento úžasný ozón sa niesol celým našim kultúrnym domom, v ktorom práve v túto nedeľu organizovali ženy z miestnej Jednoty dôchodcov a Únie žien, predajnú prezentáciu, či lepšie povedané, výstavu zákuskov, pretože niektoré výtvory boli priam umeleckými dielami.  A napriek tomu, že táto nedeľa svojim zimným počasím pripomínala skôr dušičky, než príchod jari, účasť bola v celku hojná. Okrem maškŕt, ktoré si každý návštevník aj odniesol domov, mnohí využili možnosť si ten svoj obľúbený zákusok zjesť  aj  priamo v  kultúrnom dome a  vypiť si k tomu nedeľnú kávičku v príjemnom  prostredí so svojimi priateľmi, susedmi, alebo známymi. To, čo sa nestihlo predať, či na mieste zjesť a bolo toho naozaj málo, si ženy medzi sebou povymieňali, či jedna druhej darovali.  Z  tohto podujatia obec plánuje vytvoriť stolový kalendár, v ktorom sa okrem fotografií zákuskov budú prezentovať aj ich recepty a samozrejme aj samotné autorky – cukrárky. Veríme, že obdobná akcia nebola posledná a šikovnosť našich žien sa bude prezentovať každoročne. Možno aj iným kuchárskym umením, veď nie všetky chute sú iba sladké.
 
4. ročník Turnaja Petra Rybeckého
IMG_20180317_110537Sobota 17.3.2018 patrila našim "Starým pánom", presnejšie turnaju v sálovom futbale, ktorý nesie názov po zosnulom Petrovi Rybeckom. Tohto roku sa konal jeho 4. ročník, avšak "Starí páni" z Popudinských Močidlian a ich kamaráti z oboch brehov rieky Moravy sa takto stretávajú už roky. Po predčasnej smrti ich kamaráta Petra Rybeckého turnaj nesie jeho meno. Práve preto, že účastníkmi turanja sú aj mužstvá z neďalekej Moravy, tento turnaj sa hrdí prívlastkom "medzinárodný". Obec Popudinské Močidľany bohužiaľ nedisponuje športovou halou, a preto sa futbalové zápolenie, ako každoročne, konalo v telocvični ZŠ v Holíči. Okrem organizačného domáceho mužstva Popudinských Močidlian sa turnaja zúčastnili aj tímy z Holíča, Prietržky, Cerovej a ako už bolo spemenuté zo zahraničia to boli mužstvá Moravskej Novej Vsi a Mutěníc. Úvodný ceremoniál športového stretnutia otvoril Ing. Jozef Mikuš, ktorý všetkých privítal a spomenul najmä na zosnulého kamaráta, na ktorého počesť sa turanj uskutočňuje. Následne predal slovo manželke po Petrovi Rybeckom, ktorá skromne poznamenala, že si ctí kamarátov svojho zosnulého muža, ktorí takouto formou každoročne na manžela spomínajú a vyjadrila presvedčenie, že učite ich niekde zdiaľav onoho sveta pozoruje. Po tomto dojímavom prejave si slovo vzal syna Petra Rybeckého Andrej, ktorý poďakoval v mene otca a zaželal zúčastnením pekné športové zápolenie. V závere sa ujala slova starostka obce, ktorá prítomných privítala a zaželala turnaju ešte veľa úspešných sezón a možno aj jeho prenesenie do exteriéru, v prípade, že sa obci podarí v tomto, či nasledujúcom roku vybudovať multifunkčné ihrisko na futbalovom štadióne v Popudinských Močidľanoch. Na záver si všetci prítomní uctili pamiatku Petra Rybeckého minútou ticha. Následne turnaj pokračoval futablovým zápolením, z ktorého víťazne vzišlo mužstvo Holíča, na druhom mieste sa umiestnili starí páni z Prietržky a bronzová priečka patrí domácim pánom z Popudinkých Močidlian. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s tanečnou zábavou sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome. Tak, o rok pri 5. ročníku dovidenia.
 
Fašiang 2018
20180210_110005V sobotu 10. februára 2018 sa aj v našej obci, ostatne ako v mnohých obciach po celom Slovensku, či blízkej Morave a Čiech, konala oslava končiaceho fašiangu 2018. Tradičná fašiangová slávnosť začala v poobedných hodinách sprievodom masiek po dedine v doprovode muzikantov (viď. foto). Vrcholom každého fašiangu je fašiangová zábava, ktorá začínala vo večerných hodinách v kultúrnom dome. Jej úvod patril kultúrnemu programu pochovávania basy a ako vždy aj tento rok bol tento program tematický, tentoraz to boli spomienky na slávne spartakiády, konkrétne na nemenej slávnu skladbu spartakiády "Poupata". Naši fašiangári však do cvičebnej zostavy zapojili aj chlapcov, a tak svorne v červených trenýrkach a bielom tričku predviedli publiku zostavu cvikov za sprievodu známej skladby Michala Davida. Super náladu a kultúrny dom plný hostí skvelo dopĺňala hudboná skupina Radovanka, ktorá všetkých bavila až do skorého rána. Fašiang 2018 je "mŕtvy", nech žije Fašiang 2019!
 
« ZačiatokPredch12345678ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 8

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!