Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2019 o miestnych daniach na území obce Popudinské Močidľany