Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2008 o miestnej dani za uží­vanie verejného priestranstva na uzemí­ obce