Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2020 o miestnom poplatku za TKO a DSO na území obce Popudinské Močidľany