Preskočiť na obsah

INFORMÁCIA O ZMENÁCH V DOTÁCIÁCH NA „STRAVOVANIE DETÍ“ V ŠJ

Zverejnené
28. júla 2022
Kategória

S účinnosťou od 1.7.2022 sa mení zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v platnom znení. Školskej jedálne Popudinské Močidľany sa týka zmena v §4 ods. 3 písmena c) cit. zákona, podľa ktorej je dotáciu na stravu možné poskytnúť: na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dni z príjmov. Túto skutočnosť je potrebné poukazovať žiadateľovi dotácie podľa § 4 ods. 4 čestným vyhlásením.

Prílohy

Žiadne prílohy.