Preskočiť na obsah

Zmena režimu verejného osvetlenia

Zverejnené 14.2.2023.

Z dôvodu enormného nárastu cien za dodávku elektrickej energie a plynu pre obec, sme museli pristúpiť k razantným opatreniam, ktorých cieľom je úspora týchto energií. Najväčším odber elektriny má pochopiteľne verejné osvetlenie. Jeho rekonštrukciou pred vyše 12-timi rokmi sme získali možnosť jeho čiastočného vypínania, keďže rozvody majú dva okruhy. Na tú dobu veľkorysé riešenie jeho umiestnenia na každý stĺp elektrického vedenia nám teraz takisto, rovnako ako jeho dva okruhy, pomôže vyriešiť nepriaznivú situáciu citlivejšie, ako u tých samospráv, ktoré vypínajú verejné osvetlenie počas hlbokej noci úplne. My sme sa rozhodli byť teda naozaj ohľaduplnejší a ponechať osvetlenie počas celej noci, avšak s tým, že sme vypli jeden okruh, čo znamená, že asi každé druhé svetlo nebude svietiť vôbec. Urobila sa ešte menšia úprava, aby svetlo svietilo najmä na exponovaných miestach, pri vchodoch do verejných budov a na križovatkách. Samozrejme len prax ukáže, ktoré miesta ešte treba doosvetliť, alebo naopak odstaviť a budeme tak počty svetiel upravovať. Verím, že chápete situáciu, ktorá nás donútila k takému radikálnemu riešeniu. Zároveň sa nádejame, že táto situácia nebude dlho trvať a my sa s návratom priaznivých cien za dodávku elektriny vrátime k štandardu, na ktorý sme boli roky zvyklí.