Preskočiť na obsah

Vyhlásenie OVS na predaj stavebných pozemkov

Zverejnené 29.11.2022.

Obec Popudinské Močidľany vyhlasuje v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 38/2022 zo dňa 28.11.2022 Obchodnú verejnú súťaž na predaj 2 stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi – III. v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok tejto OVS, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť citovaného uznesenia.