Poďakovanie voličom

Vážení občania obce Popudinské Močidľany

V práve skončených komunálnych voľbách, v ktorých ste okrem voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva volili aj svojich zástupcov do Trnavského samosprávneho kraja, sa mi od Vás opäť dostalo veľkej dôvery. Vďaka nej som bola po piaty krát zvolená za starostku obce Popudinské Močidľany, za čo Vám aj touto cestou chcem srdečne poďakovať. Budem sa snažiť Vašu dôveru nesklamať a pracovať pre našu obec tak, ako doteraz a samozrejme aj mnohé veci vylepšovať. Po prvýkrát som kandidovala aj za poslankyňu do VÚC Trnava, čo sa mi bohužiaľ nepodarilo, ale zaznamenala som naozaj veľkú podporu, najmä obyvateľov obcí nášho okresu. Vyše 2000 hlasov už o niečom vypovedá a rozhodne sa budem v tomto volebnom období snažiť o zmenu systému volebných obvodov Trnavského kraja. Doterajší spôsob, kedy sú okresy jedným volebným obvodom je nanajvýš nespravodlivý, keďže kandidáti z obcí majú veľmi malé šance na úspech medzi kandidátmi z miest. V mestách je logicky omnoho väčší voličský potenciál ako na obciach, a preto kandidáti z miest takpovediac prevalcujú kandidátov z obcí. Okres Skalica má troch svojich zástupcov v župnom parlamente. Majme teda 2 volebné obvody, jeden kde budú zastúpené naše 3 mestá v okrese a voliť by sa mohli dvaja poslanci a druhý volebný obvod z obcí okresu, kde by voliči volili toho tretieho zostávajúceho poslanca. To je pre mňa výzva do budúcna. Samozrejme je predo mnou mnoho výziev, najmä ako zlepšiť život občanov z Popudín i Močidlian. Môžem zodpovedne prehlásiť, že toto je pre mňa priorita a vynaložím k jej naplneniu všetko svoje pracovné úsilie. Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí ma znovu zvolili za starostku obce.

Mgr. Dana Žúrková

Zverejnené 2. novembra 2022.
Bez úpravy .