Zmena vo vývozoch odpadov

Kategória

Obec Popudinské Močidľany oznamuje, že od nového roku 2023 sa mení interval vývozu odpadov – popolníc. Popolnice sa budú vyvážať až každú tretiu stredu. Prvý vývoz popolníc v roku 2023 bude v stredu 11. januára.

Zároveň oznamujeme, že na základe požiadavky zberovej spoločnosti sa mení deň vývozu separovaného odpadu plastov a papiera a to z pôvodného piatka na stredu, v pravidelnom intervale každé 4 týždne. To znamená, že v stredu 11.01.2023 sa budú vyvážať nielen popolnice, ale aj separovaný zber plasty a papier.

Harmonogram vývozov na rok 2023 je zverejnený v úradných tabuliach obce, obecnom hlásniku a na webe.

Zverejnené 20. decembra 2022.
Bez úpravy .