Obecný úrad

Kategória

Obec Popudinské Močidľany oznamuje občanom, že od 27.12.2022 – 05.01.2023 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V prípade vybavovania pohrebu kontaktujte v bežných úradných hodinách matrikárku na tel. čísle 0911 567 823.

Zverejnené 20. decembra 2022.
Bez úpravy .